TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN   CÁC DOANH  NGHIỆP BÌNH ĐỊNH
bIDI  GROUP

CÁC THÀNH VIÊN CỦA BIDI GROUP


1. CÔNG TY CÔNG THƯƠNG NGHIỆP HOÀNG MINH STONE BÌNH ĐỊNH. (hoangminhstone)

2. CÔNG TY ĐÁ BÌNH ĐỊNH BIDIGEM. (dabinhdinh/bidigem)

3. CÔNG TY CÔNG THƯƠNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH.(bIDI

4. CHUYÊN TRANG GIÁ ĐÁ BÌNH ĐỊNH BIDIBOOK (BidiBOOK)

5.    CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT ĐÁ HOÀNG MINH 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP BÌNH ĐỊNH (BIDI.GROUP)

Với mục tiêu là là nơi đóng góp một mục đích chung cho toàn xã hội nói chung và Bình Định nói riêng, với những chương trình cụ thể chúng tôi cam kết thực hiện một chương trình phát triển, cho các doanh nghiệp có gốc Bình Định, hoặc có nguồn gốc Bình Định. Hoặc kinh doanh các sản phẩm liên quan về Bình Định . 

+  Xây dựng thương hiệu tích hợp khác hàng về cho các doanh nghiệp Bình Định 

+  Tổ chức quảng bá các doanh nghiệp Bình Định mang các sản phẩm ra thị trường quốc tế. 

+ Với mong muốn trở thành nơi để các thành viên hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp Bình Định nói riêng, doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngày càng lớn mạnh trên thương trường quốc tế