QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH
BIDI GROUP

Các thương hiệu cùng hệ thống của bidi.group: bidigem, bidiland, bidibook, Hoàng minh stone, đất mạng, Miền Đất Thịnh. đá bình định

Lĩnh vực đầu tư : đá hoa cương, đá vỉa hè, đá bó vỉa, truyền thông, quảng cáo, du lịch, thiết kế thi công các công trình về đá, gổ, nhà cổ, cà phê. ..

Các web site cùng hệ thống của bidi.group : dabinhdinh.com, bidibook.com, bidigem.com, bidiland.com, hoangminhstone.com, bidi.group, datmang.com.

TM. Quản trị & Truyền Thông

Thạch Bình Định