THÀNH VIÊN CỦA BIDI.GROUP

Các thương hiệu cùng hệ thống của bidi.group. bidigem, bidiland, bidibook, Hoàng minh stone, đất mạng, Miền Đất Thịnh. đá bình định

Các web site cùng hệ thống của bidi.group : dabinhdinh.com, bidibook.com, bidigem.com, bidiland.com, hoangminhstone.com, bidi.group, datmang.com.